Yine çekimleri yapılan, ortak şehirler arasında Bursa’nın da olduğu ilk sesli filmimiz İstanbul Sokaklarında, ilk renkli filmimiz Halıcı Kız’ı da dahil edersek bu konuda Bursa’nın hatırı sayılır bir yerde olduğu da açıkça ortada…İlimizin tarihsel yapısını da buna dahil edersek oldukça ilginç bir o kadar da ilgi çekici bu çalışmayı araştırmacı ve sinemaseverlerin beğenisine sunuyorum.   
uluslararasibursafilmfestivali.com
Bursa Sinema Tarihi
   Sinemamızın ‘ilk’lerinin bahsi geçildiğinde ise ilk yazılanın doğru kabul edildiği kötü bir de geleneğimiz vardır. Buna en iyi örnek Nurullah Tilgen’in Türk Sinema Tarihi’nin ilk filminin 1914 tarihli Ayastefanos’ta ki Rus Abidesi’nin Yıkılışı olduğunu iddia ettiği yazısı…Durumu Bursa için ele alırsak, hemen hemen tüm sinema tarihi kitaplarında ‘ilk köy filmimizin’ Lütfi Akad’ın Yaşar Kemal’in bir öyküsünden uyarladığı ‘Beyaz Mendil’ olduğu yönündedir. (İlk aklıma gelen Erman Şener’in Yeşilçam / Türk Sineması kitabı gibi…) Ta ki organizatörü olduğum Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali Bursa Kadın Filmleri Festivali’nde gösterimini yapıp, gündeme getirdiğimiz Bursa’nın Çalı beldesinde çekimi yapılan (sonraki yıllarda bu özelliğinden dolayı Çalı Köy Filmleri Festivali de organize edilmişti) Bataklı Damın Kızı Aysel filmine kadar…
‘İlk’lerin Kenti BURSA
Beyazperde’de
6_edited.jpg
Kurucusu-Organizasyon Komitesi Başkanı
Bursa Film Festivali
Uluslararası
TALİP KOÇ
1923
1923 Bursa Milli Sinema.jpg
Heykel Ünlü Cadde de, İskender Kebap binası yanında tütün deposundan sinema salonuna dönüştürülmüştür. İki kardeşin işlettiği, seçkin filmlerin gösterildiği ve o dönem ailelerin rağbet ettiği sinema modern görünümüyle Bursalılara hizmet vermiştir.
 
Sonraki yıllarda, Tayyare Sineması nın da işletmeciliğini alan salon sahipleri MİLLİ SİNEMA yı devretmiş ve kısa bir süre sonra da kapanmıştır.
FOTOĞRAF:
MİLLİ SİNEMA NIN BULUNDUĞU ALAN (İSKENDER KEBAP)
1923 Atatürk, BURSA VALİSİ KEMAL GEDELEÇ İLE.jpg
Atatürk,
Halka
Açık Konuşması
“Anıtlardan söz eden arkadaşımızın amacı heykel olsa gerektir. Dünyada uygar, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir ulus, ne olursa olsun heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir. Anıtların şuraya buraya tarihsel anı olarak dikilmesinin dine aykırı olduğunu savlayanlar, şer’î hükümleri yeterince incelememiş ve araştırmamış olanlardır... İnsanlar gelişmiş olmak için bazı şeyleri gereksinirler. Bir ulus ki resim yapmaz, bir ulus ki heykel yapmaz, bir ulus ki bilimin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o ulusun ilerleme yolunda yeri yoktur. Oysaki bizim ulusumuz gerçek niteliğiyle uygar ve ileri durumda olmaya yaraşıktır ve yaraşır olacaktır.”
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20-24.Ocak.1923 tarihleri arası ikinci kez geldiği Bursa’da, 24.Ocak.1923 günü Bursa Şark Tiyatrosu’ n da düzenlenen toplantıda ‘heykel’ yapımı ve eğitiminin önemini
dile getirdiği toplantıdan.
FOTOĞRAF:
ATATÜRK, BURSA VALİSİ KEMAL GEDELEÇ İLE…
1925
Milli
Sinema
Şark
Sineması
Şark
Bu tarih ile birlikte ŞARK TİYATROSU olarak hizmet veren ve 27 EKİM 1922 de Mustafa Kemal Atatürk’ ün İstanbul’ dan Bursa’ ya gelen öğretmenlere konuşma yaptığı salonda, tiyatro gösterileri kaldırılıp,
sadece film gösterileri yapılmaya başlandı.

 
Elhamra’ nın Bursa Türk Ocağı’ n da gönderdiği filmlerle işe başlayan ve kentimizin güzel bir yerinde bulunan Şark Sineması bu günden itibaren zamanımızın en güzel filmlerini oynatmaya başlamıştır.
Fiyatları uygundur.  
  
KAYNAK:
ERTUĞRUL GAZETESİ
15 OCAK 1924
1924
Sineması
1931
1924 Haziran ayına geldiğimizde Sinema Yıldızı Dergisi yazarı Mazhar Necati, altta tam metnini yazdığım makalesinde Bursa’ da yalnızca 2 sinema salonu kaldığını (MİLLİ ve ŞARK Sinemaları) belirtir.
 
Bu yazı ile birlikte, Bursa’ da sinema salonu üzerine bilinen bir yanlışta giderilmiş olur. Bundan evvel, araştırmacılar tarafından
1930 yılında açıldığı öne sürülen MİLLİ

SİNEMA nın 1923 yılında hizmete girmiş olduğunu öğreniyoruz.
 
BURSA’ DA SİNEMA HAYATI
MAZHAR NECATİ
SİNEMA YILDIZI DERGİSİ
SAYI-3
SAHİFE-12
 
Bursa muhabirimizden:
 
Bursa’mızda iki tane, milli ve şark, sinemaları vardır. Şark Sineması en eski yani kadim bir müessesedir. Kendi ismiyle müştehir otelin alt kat salonunu işgal eder. Heyet-i umûmiyece güzeldir, fakat tiyatro binası olarak inşa olunmuştur. Genişliği tûlüyle[1] mütenasip değildir. Üst localar biraz iyiyse de paradi[2] mevkii sinema temâşâsına yaramıyor. Son bir ay zarfında tatil-i faaliyet eylemiştir. Milli sinemanın tesisi ise bir seneye karibtir.[3] Tiyatro ve sinemaya müsaittir. Birçok tiyatro temsillerine sahne olmuştur. Ne için yapıldığı belli değil.
   
İstiâbı[4] vasiti beş yüz kişi derecesindedir. Müstatil[5] şeklinde, arka ve tarafeyninde(tûlen)[6] iki katlı localar bulunur. Orta yerde paradisi vardır. Aynen: İstanbul – Ferah Tiyatrosu sistemi. Halk sinemaya tamamen bir mübtedi[7] derecesinde rağbet ediyor. Her filmi görmek istiyorlar: Aşki, hissi ve cinai filmleri tefrik edecek bir halde değiliz. Çünkü hâlihazırda elimizde bir tane müessese vardır.         
 
Müessese her türlü film celb ediyor: Müntehab[8] veya merdud[9]… Her cihete mütemayildir. Gösterdiği filmlerin içinde Minarenin Sesi,[10] Kasırganın Kızı,[11] Meyve-i Memnû,[12] Yumurcağın Kederi, Küçük Yarış veyahut Semi,[13] gibi müştehir filmler bulunurken İstanbul Esrarı, Nik Vintır[14] gibi bozuk ve merdud filmler eksik değildir.
 
Şark Sinemasında ise “Ateşten Gömlek” gibi hakikaten nefis filmler irâe edilirken[15] başka bir zamanda ismi bile kimseyi alakadar etmeyen bir film “Yeşil Göz Çetesi” gösteriyordu.
 
Muattal Şark Sinemasını Nedim Bey ve şürekâsı[16] idare ediyordu.
 
Milli sinemanın müdüriyetinde Süreyya Bey bulunuyor.
1924 Bursa'da Sinema Hayatı.jpg
[1] Tûl: Uzunluk.
[2] Paradi: Tiyatrodaki en üst balkon.
[3] Karib: Yakın, yaklaşık.
[4] İstiâb: Kapasite.
[5] Müstatil: Dikdörtgen.
[6] Tûlen: Uzunlamasına.
[7] Mübtedi: İlkokul öğrencisi, yeni öğrenci.
[8] Müntehab: Seçilmiş, güzide.
[9] Merdud: Reddolunmuş, kabul edilmemiş.
[10] 1923 yılında çekilen “The Voice from the
Minaret”adlı filmdir.

[11] 1924 yılında çekilmiş
“The Storm Daughter” adlı filmdir.

[12] 1921 yılında çekilen “Forbidden Fruit” adlı
filmdir.

[13] Sunshine Sammy, Little Sambo, Smiling
Sambo gibi isimlerle tanınan Amerikalı zenci
çocuk aktör Ernest Fredric "Ernie" Morrison’un
çektiği filmlerden The Pickaninny (1921),
The Little Diplomat (1919) gibi 1916-1924
tarihleri arasında çektiği filmlerden biri olabilir.

[14] 1910-1915 arası çekilmiş Nick Winter
polisiye filmleri serisi.

[15] İrâe edilmek: Gösterilmek.
[16] Şürekâ: Ortaklar.
Bursa'da
Sinema
Hayatı
Milli
filmi tanıtımı
Bursa Yeni Fikir Gazetesi, 1925,.JPG
Bursa Milli Sinema, 1925,.JPG
1924
Sinema'da
Harold 
Lloyd
Bursa Milli Sinema, 1925.JPG
Çekirge 
Bahçe
Sineması
Belediye
Bahçe
Sineması
Bursa Çekirge'de Açık Hava Sineması, 1931.JPG
Bursa Belediye Bahçesi Sineması, 1931.jpg
"...Bir bahçe açık hava sineması yapılmıştır.
Belediyenin 1 numaralı bahçesi de bir bahçe
sineması ile gazino haline getirilmiştir."
6 Kasım 1931
Cumhuriyet Gazetesi
Sayfa 3
TALİP KOÇ ARŞİVİ
Tayyare
Sineması
Bursa Tayyare Sineması, 1931.JPG
6 Kasım 1931
Cumhuriyet Gazetesi
Sayfa 12
TALİP KOÇ ARŞİVİ
1932
Tayyare
Hilmi A.Malik,Sinema Kitabı,1932.jpg
Şafak
Sineması
Sineması
HİLMİ A.MALİK
Türkiye'de Sinema
ve Tesirleri Kitabı
Sayfa 13
TALİP KOÇ ARŞİVİ
Bursa
halkının,
İstanbul
Sokakları
filmine
öfkesi...
Muhsin Ertuğrul, İstanbul Sokaklarında, 1932.jpg
"...İstanbul Sokakları'nda filminin
Bursa'da uyandırdığı infiale tercüman olan
Bursa'da ki (Hakkın Sesi) ve (Kardeş)
gazetelerinden sonra bugün (Yeni Fikir) gazetesi (Sağdıç) imzası ile yazdığı (Anadolu'yu Biraz Tanısalar) ser levhalı başmakalesinden ez cümle diyor ki:
"...Kusurlar o kadar çok ki, hepsini saymak için filmin uzunluğu o kadar yazı yazılabili