top of page
Talip Koç
talip koç
sahneden perdeye
Talip Koç 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
                Diğer Yazıları

 

II.Meşrutiyet ilanının 1.yılında Bursa Valisi Azmi Bey’in önerisi ile Bursa’da 1906 yılında olduğu gibi bir sergi düzenlenmesine karar verilir.

Beş bin kuruşluk bir ödeme yapılacağının kesinleşmesi üzerine

yine Bursa Valisi Azmi Bey’in kalan masrafların karşılanabilmesi için ortaya attığı ‘piyango düzenlenmesi’ fikri kabul görür. Bunun

yanı sıra ilgi çeken önerilerden biri de ‘film gösterimi’dir…

 

 

  II.Meşrutiyet ilanının 1.yılında Bursa Valisi Azmi Bey’in önerisi ile Bursa’da 1906 yılında olduğu gibi bir sergi düzenlenmesine karar verilir. Elli bin kuruşluk bir bütçe için hükümetten destek istenir.(1)

Ancak hükümet tarafından gönderilen yanıt hayal kırıklığı yaratır.(2)

Beş bin kuruşluk bir ödeme yapılacağının kesinleşmesi üzerine

yine Bursa Valisi Azmi Bey’in kalan masrafların karşılanabilmesi

için ortaya attığı ‘piyango düzenlenmesi’ fikri kabul görür. Bunun

yanı sıra ilgi çeken önerilerden biri de ‘film gösterimi’dir…

 

KAYNAK:

1.BURSA SERGİSİ:NO.1

   23 TEMMUZ 1909 / SAYFA.6

1.BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ:NO.1

   Dahiliye Mektûbî Kalemi

   13 HAZİRAN 1909 / Nr.2842/54

1909 Bursa Sergisi

  Sergiden dört ay evvel 24 Mart 1909 tarihinde çalışmalarına

başlayan organizasyon komitesinde şu isimler yer almaktadır: (1)

 

Reis: Vilayet Valisi Azmi Bey

Aza: Maarif Müdürü Hilmi Bey

-Sergi Müdürü

Aza: Umûr-ı Ecnebiye Müdürü Temyolvin Efendi

Aza: Deutsche Orient Bank Şubesi Direktörü Safvet Bey

Aza: Vilâyet-i Nafia Sermühendisi Süleyman Sırrı Bey

Aza: Nafia Muhasebe Memuru Halim Bey

Aza: Meclis-i İdâre-i Vilâyet Azası‟ndan Serviçyan Efendi

Aza: Vilâyet-i Maarif Muhasebecisi Reşat Beyefendi

-Serginin hesap işlerinden de sorumlu olan memur

Aza: Meclis-i İdare-i Vilâyet Azası‟ndan Nikolaki Efendi

Aza: Memleket eşrafından Hacı Beşezade Rıza Bey

Aza: Belediye Başkanı İstepan Saadetyan Efendi

Kâtib: Vilâyet Mektubî Kalemi Mümeyyizi Ahmed Münir Bey

Sergi Müdür Muavini: Jozef Efendi

Sergi Müdür Muavini: Öjen Efendi

 

  Komisyon üyelerinden başka sergide görev yapan  

müstahdemler ise:

Sergi Muhasebe Memuru: Necip Efendi

Sergi Muhasebe Refiki: Cafer Efendi

Sergi Muhasebe Refiki: İsmail Efendi

Sergi Muhasebe Refiki: Sedat Bey

Sergi Posta Şubesi Memuru: Abidin Efendi

Ziraat Şubesi Memuru: Ziraat mütehassıslarından Rumi Efendi

Bilet Memuru.2

Satış Memurları.19

Turnike Memuru.1

Sandık Emini.1

Gazino Kontrol Memuru.1

Kapıcı.1

Sergi Makinisti.1

Hademe.14

Bahçıvan.1

 

   Yer tahsisi konusunda günümüzde sembolikte olsa kullanılan

Bursa Belediyesi binası seçildi. 1897 yılında dönemin Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa tarafından inşa ettirilen bina sergi için geçici olarak tahliye edildi. (2)

 

   Film gösterimi için binanın Hükümet Caddesi’nde yer alan kısmı

‘Sinematograf Pavyonu’ adıyla adlandırılır. (3) Sergi süresince

‘Sinematograf Pavyonu’ ndan 11.047 kuruş gelir elde edilmiştir. (4)

53 gün boyunca açık kalan etkinliğin en önemli yanı ise 23 Ağustos 1909 tarihinde Bursa’ya gelen 35.Osmanlı Padişahı V.Mehmet Reşat’ın sergiyi gezmesidir. Padişahın bu gezi esnasında serginin Sinematograf bölümünü de ziyaret etmesi olasıdır.

 

KAYNAK:

1.BURSA SERGİSİ:NO.2

   30 TEMMUZ 1909 / SAYFA.19

2.ARİF KOLAY:

   Türk Modernleşmesine Sergilerin Katkısı:

   1909 Bursa Sergisi Örneği

   2013 / SAYFA.267

3.TANİN GAZETESİ:NO.307

   10 TEMMUZ 1909

4.BURSA SERGİSİ:NO.10

   28 OCAK 1910 / SAYFA.114

Bursa'da İlk Film Gösterisi

BURSA SERGİSİ:NO.7

03 EYLÜL 1909

KAPAK FOTOĞRAFI: PADİŞAH V.MEHMET REŞAT

bottom of page